ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12ου ΔΙΜΗΝΟΥ Ε΄ΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013.

Αριθμός Απόφασης:

381

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: