Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικονομικού έτους 2010

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: