ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: