Εγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: