Έγκριση απολογισμού του Β’ ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Μενεμένης, οικονομικού έτους 2011.

Αριθμός Απόφασης:

310

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: