Έγκριση απόσυρσης ακατάλληλων οχημάτων και έγκριση δαπάνης για την καταβολή οφειλομένων παραβόλων

Αριθμός Απόφασης:

251

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: