Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας σύμφωνα με το Πρακτικό Νο3 του έργου: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μετακίνηση των μαθητών» με αριθ. μελ.: 88/2012 (Κ.Α.Ε. Υ-0188-12) και προϋπολογισμό: 225.489,74 €.

Αριθμός Απόφασης:

393

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: