Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΥΠ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ και ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ» με αρ. μελ.: 59.1/2013.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: