Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «Εορταστικός διάκοσμος Μενεμένη» αρ. μελ. 20/2018.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: