Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 115/2017.

Αριθμός Απόφασης:

022

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: