Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από κακοτεχνία δρόμου (Bichinashvili Giorgi του Amiran) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: