Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από κακοτεχνία στο οδόστρωμα (Κανδής Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: