Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από ενέργειες της υπηρεσίας καθαριότητας σε σταθμευμένο όχημα (Ντερβίσης Θωμάς του Αθανασίου)

Αριθμός Απόφασης:

370

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: