Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε κινούμενο όχημα από λακκούβα στο οδόστρωμα (Χαρισσόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου).

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: