Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο από πτώση δένδρου (Παπαδοπούλου Παρθένα του Χρήστου)

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: