«Έγκριση χωροθέτησης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση οχήματος για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ».

Αριθμός Απόφασης:

066

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: