Έγκριση δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: