Έγκριση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2018-2019». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: