Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: