Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: