Έγκριση δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: