Έγκριση δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2018 (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών).

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: