Έγκριση δεύτερης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση των εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελέτης 18/2019).

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: