«Έγκριση διαχωρισμού του αγροτεμαχίου 397 με σκοπό την εκμίσθωσή του».

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: