Εγκριση διαχωρισμού του αγροτεμαχίου 426 με σκοπό την εκμίσθωση του

Αριθμός Απόφασης:

069

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: