Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», αριθμ. μελέτης 010/20.

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: