Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ) του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2012». Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: