Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Φύλαξης Ασφάλειας χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: