Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών μονάδων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: