Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση των «υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

304

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: