Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό σταθμό οδού Ν.Καζαντζάκη»( αριθ. μελέτ. 21/13). Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: