Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη».

Αριθμός Απόφασης:

463

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: