Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας». Ενδεικτικού προϋπολογισμού 86.422,88€ με ΦΠΑ 23%.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: