Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου σχολικού έτους 2013 – 14», ενδεικτικού προϋπολογισμού 161.171,20€ με ΦΠΑ 23%. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: