«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3,5m3 για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: