«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων».

Αριθμός Απόφασης:

031

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: