Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: