Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών Καθαριότητα κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: