Έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με μηχανικό εξωτερικό συνεργάτη για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: