Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Κλάδευση δένδρων» (αριθ. μελέτ. 60/2013), ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.695,00€ με ΦΠΑ 23/%. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

373

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: