Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας υλοποίησης εργασιών της Δράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412 ».

Αριθμός Απόφασης:

320

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: