Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας υλοποίησης εργασιών της ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Παρέμβαση για την απασχόληση στη δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412.

Αριθμός Απόφασης:

378

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: