Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της δράσης 4 με τίτλο: Δημοσιότητα, της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: Μονογονεϊκές οικογένειες: απασχόληση και τοπική κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, του Ε.Π

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: