Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Απομάκρυνσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», με αριθ. μελέτ. 32/2014.

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: