Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: