: Εγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: