Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων», αριθμ. μελέτης 49/16.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: