Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης».

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: