«Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης»

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: