Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εντύπων ενημέρωσης-πληροφόρησης (αφίσες, τρίπτυχα φυλλάδια, ενημερωτικές επιστολές) » στο πλαίσιο της δράσης 3 με τίτλο: Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση, και για την «Προμήθεια εντύπων (οδηγός επιχειρηματικότητας) » στο πλαίσιο της δράσης 2

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: